Tilbake Innsamling av historier

Gi meg et eventur eller en historie fra ditt opprinnelige hjemland!

ULIK BAKGRUNN – FELLES FREMTID
Et innsamlings - dokumentasjons - og formidlingsprosjekt om fortellinger til barn blant etniske minoriteter i Hedmark

Dette er tittelen på prosjektet jeg startet våren 2009, i samarbeid med Flerkulturelt kunnskaps – og kompetansesenter ved Glomdalsmuseet i Elverum. Vårt ønske var å løfte fram eventyr, legender, fabler og andre historier som fortelles i land rundt omkring i verden, brakt hit til Norge av dem som flytter til fylket vårt. Innsamlingsarbeidet førte til en skoleturnè i Hedmark ved hjelp av midler fra Den Kulturelle Skolesekken, og til en bokutgivelse. Jeg har mange historier som ennå ikke er utgitt, og jeg deler historiene så ofte jeg kan. Og ikke minst: jeg samler inn nye historier hele tiden, så fort en anledning byr seg.

Jeg har også nå utvidet «søket», og tar imot historier fra hele landet. Herved er min oppfordring: ta kontakt hvis du har en historie, eller kjenner noen som har! Mange av oss som bor i Norge har svært forskjellig ballast med oss i livet, men fremtiden skal vi dele. Derfor bør vi også dele historier!