Tilbake Aktuelt

ORD SKAPER BILDER
Sammen med tegner Geir Moen turnerer jeg for tiden ungdomsskoler på Hadeland med prosjektet 
"Ord skaper bilder." Jeg forteller historier med lokal tilknytning, om hvordan trollkjerringene på Hvalebykampen og Gyrihaugen kjempet mot Olav Haraldson da han bygget kirkene på Lunner og på Stein. Elevene tegner så motiver fra historien, etter å ha fått mange gode tegnetips fra Geir. Det blir mange flotte tegninger! Vi avslutter med en liten utstilling, der elevene får kyndig tilbakemelding på arbeidene sine. 

https://oppland.ksys.no/produksjon/1012220